رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)و :رنگ نارنجی

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟

و : رنگ نارنجی

در دنیای تبلیغات، از نارنجی اغلب برای به تصویر کشیدن جوانی ، بازیگوشی و جسارت استفاده می شود. نارنجی معمولاً سالم ، انرژی زا و جلب توجه کننده دیده می شود .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید