رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)د :رنگ سیاه

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟

د :رنگ سیاه

سياه يك رنگ رازآلود است و اگر مي خواهيد اين موضوع را به عنوان ويژگي محصول تان مطرح كنيد،رنگ سیاه بیشتر به دلیل زیبایی ظاهری برای طراحی بسیار کاربردی  است.

این ماده اغلب در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد که، کنتراست بالا و خوانایی مهمترین عوامل هستند .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید