رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)ن : رنگ بنفش

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟

ن : رنگ بنفش

بنفش با تجمل ، سلطنت ، رویاها ، رمز و راز و ظرافت همراه است. سایه های روشن بنفش تسکین دهنده هستند و برای تبلیغات زیبایی محور به خوبی کار می کنند.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید