رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)م : سبز روشن

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟

م : سبز روشن

برای نشان دادن ایمنی هنگام تبلیغ داروها و محصولات پزشکی از رنگ سبز روشن استفاده می شود. رنگ سبز روشن ارتباط مستقیمی با طبیعت دارد ، بنابراین می توانید برای تبلیغ اینگونه محصولات از رنگ ‘سبز’ استفاده کنید.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید