رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)ل : رنگ نقره ای

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟

ل : رنگ نقره ای

رنگ نقره ای در تبلیغ می تواند معنای ثروتمندی را به مخاطب بدون اینکه خودنما باشد ،القا کند. بعضی اوقات نقره با آرامش و تغییر ماهیت ماه همراه است و گفته می شود انرژی منفی را از بدن خارج می کند.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید