رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت سوم-کاربرد رنگ-ز)

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت سوم – کاربرد رنگ

ز:دسته بندی رنگها (رنگهای مکمل)

هر رنگ اصلي عبارت است از تركيب دو رنگ اصلي ديگر.هر دو زوج رنگ مكمل با يكديگر متضاد نيز مي باشند.يعني در كنار يكديگر اختلاف شديدي رابه چشم مي آورند.

به طور مثال در يك فضاي وسيع سبز رنگ چند لكه كوچك قرمز به راحتي به چشم مي خورد و خود را نمايان مي سازد و با درخشندگي، تضاد خود را با زمينه سبز نشان مي دهد و تعادل لازم را در چشم برقرار ميكند .

(فرانگرش-وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید