رنگ در تبلیغات Color in Advertising (قسمت سوم-کاربرد رنگ-و)

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت سوم – کاربرد رنگ

و:دسته بندی رنگها (رنگهای گرم و سرد)

۱- رنگهای گرم

نيمه قرمز چرخه رنگها به عنوان رنگهای گرم
شناخته مي شوند كه شامل زرد- و نارنجی،قرمز-بنفش
می باشد.
نقاط قوت: اين رنگها القاء كننده گرمی و راحتی هستند.
نقاط ضعف: رنگهای گرم زيادی در تصوير باعث تضعيف
برجستگی كه بايد در تصوير وجود داشته باشد می شود.
نكته: بنفش نقشی دوگانه دارد در كنار رنگ های گرم
خاصيت گرمی ودر كنار رنگهای سرد خصلت سرد دارد.

۲- رنگهای سرد

نيمه آبی چرخه رنگ به عنوان رنگهای سرد شناخته
شده كه شامل آبی – سبز و آبی – بنفش می باشد.
نقاط قوت: اين رنگها آرام و راحت هستند. اين
رنگها ممكن است بصورت غير صميمی و بي تكلف
و ساده ديده شوند و برای انتخاب به عنوان پس
زمينه مناسب هستند.
نقاط ضعف: اين رنگها احساس منفعلانه داشته و
ممكن است برای تصاوير گرافيكی قوی مناسب نباشند.

(فرانگرش-وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید