رنگ درتبلیغات(قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)ص:رنگهای سرد

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است ؟

ص : رنگهای سرد

بارنگهای سرد رژيم بگيريد علاوه بر دانش و فهم، رنگ های سرد صلح و آرامش را هم به مخاطب نشان می دهند. اگر می خواهيد اشتهای مخاطب را كم كنيد، سراغ اين رنگ آبی و هم خانواده هايش برويد . و اگر هم آگهی شما يك پيام سلامت رادرخود دارد ،از رنگهای سرد برای نشان دادنش كمك بگيريد.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید