رنگ در تبلیغات(قسمت پنجم-کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟)ف:سیاه و سفید

چاپ مقاله

كاربرد رنگ ها

قسمت پنجم – کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟

ف : سیاه و سفید

تصاویر سیاه و سفید می تواند مصرف کنندگان را به سمت تمرکز بر روی اجزای اساسی و مشخص یک محصول سوق دهد.

تبلیغات سیاه و سفید می تواند مصرف کنندگان را به اصول متمرکز کند . این دو رنگ در کنار هم نماینگر رمز و راز، قدرت، شکوه ،رضایت می باشند .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید