تبلیغات-انواع تبلیغات(قسمت 25)تبلیغات شهری(بیلبرد)

چاپ مقاله

تبلیغات شهری(بیلبرد)


تبلیغات شهری تبلیغاتی است که در ابتدایی ترین حالت در شهرهای پرجمعیت وجود دارد. تبلیغات شهری غالباً از ایجاد شوک یا ایجاد هیبت در بینندگان بهره می برد. تبلیغات شهری نیز غالباً با استفاده از روشهای نامتعارف یا منحصر به فرد در انتشار پیام ، به عنوان نوعی تبلیغات جایگزین وجود دارد.

(فرانگرش-وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید