بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

landing page IoT. Internet of things devices and connectivity concepts on a network.

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

غ)بوسیله اینترنت اشیا می توان، توزیع کنندگان یا خرده فروشان با مخطبین نهایی ارتباط برقرار کنند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید