بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

هـ)اینترنت اشیا (IoT) یک نوآوری هوشمند می باشد،

که هوش مصنوعی را با اشیا پیوند داده است.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید