بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ن)یکی از مزایای اینترنت اشیا این است که: فرصتی را برای سازمان ها فراهم می کند تا خدمات مشتری مداری هدفمند ارائه دهند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید