بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ح)امروزه بیشترین کاربرد دستگاه‌های اینترنت اشیا تراشه های متصل به حیوانات مزرعه، دستگاه های نظارت بر قلب، دما یا
 سیستم های کنترل نور، ماشین لباسشویی، یخچال، قهوه ساز و غیره می باشند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید