بازاریابی ایمیلی EMAIL MARKETING

چاپ مقاله

بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی عبارت است از ارسال یک پیام تجاری ، معمولاً برای گروهی از افراد ، با استفاده از ایمیل. در وسیع ترین مفهوم ، هر ایمیلی که برای یک مشتری بالقوه یا فعلی ارسال می شود می تواند بازاریابی ایمیلی تلقی شود.

این شامل استفاده از ایمیل برای ارسال تبلیغات، درخواست مشاغل، درخواست فروش، کمک های مالی یا از این دست باشد .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید