اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

اینترنت اشیا پیوند متقابل فرهنگ انسانی ” چیزهای ما “با پیوند متقابل سیستم اطلاعات ” دیجیتال ما “را ادغام می کند.

افزودن برچسب های RFID به تجهیزات گران قیمت برای کمک

به ردیابی مکان آنها یکی از اولین برنامه های IoT بود.

اما از آن زمان به بعد، هزینه افزودن حسگرها و اتصال

اینترنت به اشیا همچنان رو به کاهش است و کارشناسان

پیش بینی می کنند که این کارکرد اولیه می تواند روزی

10 سنت هزینه داشته باشد و تقریباً همه چیز را به

اینترنت متصل می کند.
اینترنت اشیا در ابتدا برای تجارت و تولید بسیار جالب بود، جایی که کاربرد آن گاهی اوقات به عنوان ماشین به ماشین (M2M) شناخته می شود، اما اکنون تأکید بر پر کردن خانه ها و دفاتر ما با دستگاه های هوشمند و تبدیل آن به چیزی است که تقریباً به همه مرتبط است. 

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید