اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things/ حریم خصوصی و تجارت اینترنت اشیا

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

حریم خصوصی و تجارت اینترنت اشیا

یک نظرسنجی اخیر نشان داد که از هر پنج شرکت چهار شرکت قادر 

به شناسایی تمام دستگاه های اینترنت اشیا در شبکه خود نیستند.

محصولات IoT که بد نصب شده اند می توانند به راحتی شبکه های

شرکتی را برای حمله هکرها باز کرده .

ممکن است یک تهدید بی اهمیت به نظر برسد، اما تصور کنید اگر قفل های

هوشمند دفتر شما یک روز صبح از باز شدن خودداری کنند یا ایستگاه

هواشناسی هوشمند در دفتر مدیر عامل توسط هکرها برای ایجاد یک

در پشتی در شبکه شما استفاده شود، چه اتفافی برای شرکت شما

پیش آید؟

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید