اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things/تجزیه و تحلیل داده های در اینترنت اشیا

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در اینترنت اشیا

اینترنت اشیا حجم عظیمی از داده ها را تولید می کند.

این داده ها به اشکال مختلف ارائه می شوند.

درخواست های صوتی، فیلم، دما یا سایر حسگرها،

که همه آنها را می توان برای بینش استخراج کرد.

به طور خاص، IoT حجم زیادی از داده های زمان واقعی

را ارائه می دهد.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید