اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things/اینترنت اشیا و خانه های هوشمند

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

اینترنت اشیا و خانه های هوشمند

برای مصرف کنندگان، خانه هوشمند احتمالاً جایی است که به احتمال زیاد

با چیزهایی که دارای اینترنت هستند تماس پیدا می کنند، و این یکی از

زمینه هایی است که شرکت های بزرگ فناوری(به ویژه آمازون، گوگل و اپل)

در آن رقابت سختی دارند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید