اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things/اینترنت اشیاء و فضای ابری

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء و فضای ابری

IOTحجم عظیمی از برنامه های خود را در فضای ابری انجام می دهند.

خدمات وب آمازون طیف وسیعی از خدمات IoT را ارائه می دهد، مانند Google Cloud.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید