اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things/اینترنت اشیاء صنعتی(IIoT)

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

اینترنت اشیاء صنعتی Industrial Internet of Things (IIoT

استفاده از فناوری اینترنت اشیا در محیط های تجاری داده می شود.این 

مفهوم مشابه دستگاه های IoT مصرف کننده در خانه است، امادر این

داده های بزرگ، هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل برایاندازه گیری و 

 بهینه سازی فرآیندهای صنعتی است.

اگر در کل زنجیره تأمین و نه فقط در شرکتهای مجزا معرفی شود،

ممکن است با تحویل به موقع مواد و مدیریت تولید از ابتدا تا انتها،

حتی بیشتر باشد.

افزایش بهره وری نیروی کار یا صرفه جویی در هزینه دو هدف بالقوه است،

اما IIoT همچنین می تواند جریانهای جدیدی را برای مشاغل ایجاد کند.

به جای فروش یک محصول مستقل. به عنوان مثال:مانند یک موتور،

تولیدکنندگان همچنین می توانند تعمیر و نگهداری پیش بینی کننده

موتور را بفروشند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید