اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things/امنیت اینترنت اشیا(صنعتی)

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

امنیت اینترنت اشیا(صنعتی)

اینترنت اشیا فاصله بین دنیای دیجیتال و دنیای فیزیکی را پر می کند، به این معنی که هک کردن دستگاه ها می تواند عواقب خطرناکی در دنیای واقعی داشته باشد. هک کردن سنسورهای کنترل دما در یک نیروگاه می تواند اپراتورها را فریب دهد تا تصمیمی فاجعه بار بگیرند. کنترل خودرو بدون راننده نیز می تواند به فاجعه ختم شود و … .

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید