اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things -الف)تعریف

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

الف-تعریف

اینترنت اشیاء یا (IoT)

به میلیاردها دستگاه فیزیکی در سراسر جهان اشاره دارد که اکنون به اینترنت متصل هستند

 همه آنها داده ها را جمع آوری و به اشتراک می گذارند و به لطف ورود تراشه های رایانه ای،

بسیار ارزان و همه گیر می باشند. با وجود شبکه های بی سیم، می توان هر چیزی را که به اندازه

یک قرص و یا به بزرگی یک هواپیمای غول پیکر هستند را  به بخشی از اینترنت اشیا تبدیل کرد.

ادامه دارد …

(فرانگرش-وحیدعلیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید