اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things/استفاده سازمانی از اینترنت اشیاء

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

استفاده سازمانی از اینترنت اشیاء:

استفاده سازمانی از اینترنت اشیاء را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

1-ارائه های خاص صنعت مانند حسگرها در یک کارخانه تولید کننده یا دستگاه های موقعیت مکانی واقعی برای مراقبت های بهداشتی.

2-دستگاه های اینترنت اشیا که می توانند در همه صنایع مانند تهویه مطبوع هوشمند یا سیستم های امنیتی استفاده شوند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید