اینترنت اشیاء(IoT) Internet of Things/استفاده سازمانی از اینترنت اشیاء

چاپ مقاله

اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT)

استفاده سازمانی از اینترنت اشیاء:

هزینه های جهانی اینترنت اشیا در سال ۲۰۲۲ از مرز ۱ تریلیون دلار عبور می کند.
پیش بینی می شود صنایع برتر IoT شامل تولید مجزا (۱۱۹ میلیارد دلار هزینه)، تولید فرآیند (۷۸ میلیارد دلار)، حمل و نقل (۷۱ میلیارد دلار) و خدمات عمومی (۶۱ میلیارد دلار) باشد. در حمل و نقل، نظارت بر حمل و نقل و مدیریت ناوگان در اولویت قرار دارد. هزینه های اینترنت اشیا در صنعت خدمات شهری تحت سلطه پروژه های شبکه هوشمند برق، گاز و آب است.
هزینه های اینترنت اشیاء مصرف کننده ۱۰۸ میلیارد دلار پیش بینی می شود که این را به دومین بخش بزرگ صنعت تبدیل می کند:

۱-خانه های هوشمند

۲-سلامتی شخصی و اطلاعات سرگرمی خودروهای متصل، که این دو بخش عمده ای از هزینه ها را در بر خواهد داشت.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید