اینترنت اشیاء(IoT) / پنج روش اینترنت اشیا و تبلیغات/5-تبلیغات تعاملی

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات

پنج روش اینترنت اشیا که تبلیغات را متحول می کند

5-تبلیغات تعاملی

الف-تبلیغات همیشه یک تلاش یک طرفه نیست. کسب و کارها می توانند از تبلیغات تعاملی برای تبلیغ محصولات خود استفاده کنند. مشتریان می توانند به طور فعال تبلیغات را مشاهده کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد یک محصول به دست آورند.
به عنوان مثال، برچسب های RFID را می توان به محصولات متصل کرد که مصرف کنندگان بتوانند با اسکن آنها از طریق تلفن همراه به وب سایت های آن برند خاص متصل شوند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید