اینترنت اشیاء(IoT) / پنج روش اینترنت اشیا و تبلیغات/4-تبلیغات مبتنی بر مکان

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات

پنج روش اینترنت اشیا که تبلیغات را متحول می کند

4-بازاریابی هدفمند

ب-اما برای توسعه استراتژی‌های بازاریابی هدفمند و تبلیغات، کسب‌وکارها باید بدانند که هدف مشتری معمولی آنها چیست. اینجاست که اینترنت اشیا وارد می‌شود. تبلیغ‌کنندگان می‌توانند هدف مشتریان را از روی داده‌هایشان تعیین کنند، و دستگاه‌های اینترنت اشیا می‌توانند به جمع‌آوری آن داده‌ها کمک کنند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید