اینترنت اشیاء(IoT) / پنج روش اینترنت اشیا و تبلیغات/۳-تبلیغات مبتنی بر مکان

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات

پنج روش اینترنت اشیا که تبلیغات را متحول می کند

۳-تبلیغات مبتنی بر مکان

ب-فروشاندگان می توانند از اینترنت اشیا برای نمایش تبلیغات به افرادی که در نزدیک فروشگاهشان هستند، استفاده کنند. آن‌ها می‌توانند سنسورهایی را در خارج از فروشگاه‌های خود نصب کنند که می‌توانند به تلفن‌های هوشمند مجهز به بلوتوث افرادی که در جلوی فروشگاه راه می‌روند متصل شوند.
به عنوان مثال: اگر شخصی لباس اسپرت به تن داشته باشد، سنسورها می توانند به طور خودکار تبلیغاتی را در مورد لباسهای اسپرت موجود در فروشگاه نشان دهند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید