اینترنت اشیاء(IoT) / پنج روش اینترنت اشیا و تبلیغات/۳-تبلیغات مبتنی بر مکان

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات

پنج روش اینترنت اشیا که تبلیغات را متحول می کند

۳-تبلیغات مبتنی بر مکان

الف-دستگاه های اینترنت اشیا موقعیت مکانی افراد را با کمک GPS ردیابی می کنند. تبلیغ‌کنندگان می‌توانند از داده‌های موقعیت مکانی برای ارسال تبلیغات مرتبط استفاده کنند. این نوع تبلیغات شبیه به جستجوی کسب و کار نزدیک به مخاطب گوگل می باشد. هنگامی که شخصی رستوران های اطراف خود را جستجو می کند، گوگل لیستی از رستوران ها را همراه با مسافت نشان می دهد. همین امر می تواند توسط سایر برنامه ها برای ارائه تبلیغات مبتنی بر اینترنت اشیا استفاده شود.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید