اینترنت اشیاء(IoT) / پنج روش اینترنت اشیا و تبلیغات/ 2-تبلیغات در فروشگاه

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات

پنج روش اینترنت اشیا که تبلیغات را متحول می کند

2-تبلیغات در فروشگاه

فروشندگان می‌توانندبرای نشان دادن تبلیغات هدفمند به خریداران بالقوه
 از اینترنت اشیا برای فروش محصولات بیشتر و ایجاد درآمد بیشتر
استفاده کنند. یک دستگاه اینترنت اشیا، می تواند به خرده فروشان در
انجام این کار کمک کند.
بعنوان مثال فرض کنید که: فردی برای خرید یک مسواک وارد یک فروشگاه می شود.
یک عدد مسواک برمی‌دارد و برای پرداخت پول به سمت پیشخوان می‌رود. ناگهان یک
صفحه نمایش در نزدیکی پیشخوان شروع به نشان دادن تبلیغ یک مارک خمیردندان می کند
و فرد متوجه می شود که باید یک خمیردندان را نیز بخرد. این دقیقاً همان چیزی است که این
نوع تبلیغات در فروشگاه به فروش بیشتر کمک می کند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید