اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات

هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا

1- کاربرانی که آماده دریافت تبلیغات هستند

پذیرندگان اولیه بیش از حد مایل هستند که مجوز دریافت تبلیغات به دستگاه‌های دارای اینترنت اشیاء خود را بدهند.
البته، این که آیا این موضوع در آینده ادامه پیدا می کند یا خیر، موضوعی است که باید مراقب آن بود.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید