اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات

هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا

۷-با تکنولوژی IOT نباید تبلیغ به گونه ای باشد که مزاحم مخاطب شد

اعلان‌های هدفمند، درست مانند تبلیغات هدفمند (و مرتبط)، مخاطب پسند هستند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید