اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات

هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا

4-داده های بیشتر با اشیا روزمره ای که با آنها سرکار داریم

اشیاء مختلفی مانند یخچال، جاروبرقی و پوشیدنی‌ها، مانند نوارهای تناسب اندام، همه اکنون بخشی از اینترنت اشیا هستند که شرکتها را با دریافت داده ها، برای برنامه ریزی تبلیغات هدفمند یاری می کنند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید