اینترنت اشیاء(IoT) / ج-فروپاشی صنعت با 5G و IOT

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ج-فروپاشی صنعت با 5G و IOT

در بخش عمومی مانند دولت‌های شهری(شهر الکترونیک) 5G و IoT می‌توانند به تسریع توسعه شهرهای هوشمند کمک کنند.
از نظر تئوری، همه صنایع از فناوری 5G برای اینترنت اشیا بهره خواهند برد، زیرا می توانند به طور مستقل با یک ارائه  دهنده خدمات شبکه هایی را بر اساس نیازهای منحصر به فرد طراحی کنند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید