اینترنت اشیاء(IoT) / ترکیب ۵G و IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ترکیب ۵G و IoT

پنج صنعت را که بیشترین تأثیر از ترکیب  ۵G و IoT قرار خواهند گرفت شامل: ۱-خودرو ۲-زنجیره تأمین ۳-تولید ۴-مراقبت های بهداشتی ۵-شهرهای هوشمند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید