اینترنت اشیاء(IoT) / ترکیب 5G و IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ترکیب 5G و IoT

پنج صنعت را که بیشترین تأثیر از ترکیب  5G و IoT قرار خواهند گرفت شامل: 1-خودرو 2-زنجیره تأمین 3-تولید 4-مراقبت های بهداشتی 5-شهرهای هوشمند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید