اینترنت اشیاء(IoT)/تاثیر اینترنت اشیا درصنعت بازاریابی دیجیتال

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال

الف-دستگاه‌های اینترنت اشیا به تبادل داده‌ها کمک می‌کنند،

اینترنت اشیا به جمع‌آوری و ایجاد پایگاه داده مشتری، کمک می‌کنند،

که در این عصر دیجیتال بسیار مهم است.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید