اینترنت اشیاء(IoT) /ب-داده های اینترنت اشیا و هوش مصنوعی(گوگل)

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ب-داده های اینترنت اشیا و هوش مصنوعی(گوگل)

هوش مصنوعی از داده‌های استخراج‌شده از هزاران حسگر اینترنت اشیا استفاده می‌کند

که به شبکه‌های عصبی عمیق وارد می‌شوند و پیش‌بینی می‌کنند که انتخاب‌های مختلف

چگونه بر مصرف انرژی آینده تأثیر می‌گذارند.

گوگل با استفاده از یادگیری ماشین و هوش مصنوعی توانست مراکز داده خود را کارآمدتر

کند و گفت که همین فناوری می تواند در سایر تنظیمات صنعتی نیز کاربرد داشته باشد.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

  نظرات

پاسخی بگذارید