اینترنت اشیاء(IoT) /ب-اینترنت اشیا و 5G چگونه داده ها را به اشتراک می گذارند؟

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ب-کاربرد 5G در اینترنت اشیا

5G این قابلیت را دارد که بیش از یک میلیون دستگاه را در یک کیلومتر مربع جا دهد.

این معنی که امکان استفاده از تعداد زیادی سنسور در یک منطقه بسیار کوچک وجود دارد.

امکان استفاده از IoT صنعتی در مقیاس بزرگ را ممکن می سازد.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید