اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

مشاور کسب و کار، تبلیغات و تدوین استرتژی

اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:

ک) با اینترنت اشیا می توان، ارزش را برای تبلیغات برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد . . .   …
(فرانگرشوحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید