اینترنت اشیاء(IoT)/بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

 

اینترنت اشیا (IoT) دیدگاه بازاریابی:

ب) با اینترنت اشیا می توان، فناوری محصولات هوشمندتر را برای بازرایابی برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد . . .   …
(فرانگرشوحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید