اینترنت اشیاء(IoT) / اینترنت اشیا و تبلیغات/پنج روش اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات

پنج روش اینترنت اشیا که تبلیغات را متحول می کند

کسب و کارها می توانند از اینترنت اشیا در تبلیغات استفاده کنند.

بوسیله اینترنت اشیا می توان داده های بیشتری از مشتریان را

جمع آوری کرده و آنها را تجزیه و تحلیل کنند تا بر اساس انتخاب مشتریان،

تبلیغات شخصی تری را برای مخاطبان خود ارسال کنند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید