اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات در خانه هوشمند

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

تبلیغات اینترنت اشیا

سرمایه گذاری در رسانه های اجتماعی و اینترنت اشیا(تبلیغات)

غول های فناوری به خوبی از پتانسیل IoT در تغییر پویایی رسانه های اجتماعی آگاه هستند، به همین خاطر شرکتهایی که در این خصوص فعالیت می کنند در حال سرمایه گذاری بروی این موضوع هستند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید