اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات در خانه هوشمند

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

تبلیغات اینترنت اشیا

ب-رولز رویس موتورهای خود را نیز به سنسورهای هوشمند مجهز کرده است. داده‌های این حسگرها با عملیات کنترل ترافیک ترکیب می‌شوند تا در ناوگان حمل و نقل، عملیات تردد نرم‌تر را تضمین کنند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید