اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات در خانه هوشمند

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

تبلیغات اینترنت اشیا

الف-دنیای دستگاه های هوشمند نه تنها هر جنبه ای از زندگی ما را تغییر می دهد، بلکه خبرهای خوبی برای مشاغلی است که از آنها برای کاهش هزینه ها و بهبود کارایی استفاده می کنند حتی هزینه های بازاریابی و تبلیغات.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید