اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات در خانه هوشمند

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

ج-دنیای ما کم کم دارد به یک فیلم علمی تخیلی تبدیل می شود که ما همیشه درباره آن خیال پردازی کرده ایم.

در دسترس بودن اینترنت پرسرعت این امکان را برای هر دستگاهی فراهم کرده است که به اینترنت متصل شود.

 وسایل خانه این قابلیت را دارند که «هوشمند» شوند.

 تصور کنید ساعت شما یک اعلان به قهوه ساز شما ارسال می کند تا به محض اینکه بیدار شدید شروع به دم کردن قهوه کنید و در زمان میل قهوه، تبلیغ برند مشابه از دستگاه هوشمند شما (موبایل)پخش می شود.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید