اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات در خانه هوشمند

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

ب-اینترنت اشیا به ما نگاهی اجمالی به آینده می دهد که در آن صحبت کردن 

با دستگاه هایمان برای ما عجیب نیست.  و هم زمان پخش تبلیغات مربوط به

محصولات مشابه به نمایش در می آید.

کاری که زمانی فقط یک حرکت نمادی بود امروز به واقعیت تبدیل شده است.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید