اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات در خانه هوشمند

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

الف-اینترنت اشیا در حال تغییر دیدگاه روش تبلیغات برای بازاریابان است.

بازاریابان برای دستیابی به مخاطبان هدف خود به شیوه ای شخصی تر و

مؤثرتر استفاده می کنند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید