اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

تبلیغات و اینترنت اشیا

روش جدید تلبیغ بازاریابان

ب-بازاریابان با تبلیغات هوشمندIOT مطمئن می شوند که مخاطبانشان فقط چیزهایی را که به آن علاقه دارند می بینید. شاید ما به زمانی می رویم که به جای فرار از تبلیغات، استقبال بیشتری نسبت به تبلیغات خواهیم داشت.
  نظرات

پاسخی بگذارید