اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

تبلیغات و اینترنت اشیا

روش جدید تلبیغ بازاریابان

الف-ما تلویزیون را کنار گذاشتیم تا از آن تبلیغات آزاردهنده فرار کنیم، اما بازاریابان راه‌های جدیدی برای جلب نظر چشم پیدا کردند.
آنها در رسانه های اجتماعی نفوذ کردند و شروع کردند به بمباران ما با تبلیغات در هر ویدیویی که ما تماشا می کردیم.
ولی در حال حاضر بازاریابان با تبلیغات هوشمندIOT به خانه های ما نفوذ می کنند.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید