اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت اشیاء و تبلیغات

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند

تبلیغات و اینترنت اشیا

ارتباط  اینترنت اشیا با مردم از طریق تبلیغات

د-تاید طی یک همکاری با فروشگاه اینترنتی آمازون فروش خود را بسیار خلاقانه افزایش داد. آمازون با اضافه کردن تکنولوژی IOT  را به برنامه فروش خود  متصل کرد. بنابراین، هر زمان که مواد شوینده شما کم می شد، می توانیستید آن را فشار دهید تا عرض زمان کوتاهی محصول را برای شما ارسال می کرد.

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید